Tarieven

Bijzondere voorwaarden

Wase Windstroom is voordelig voor het milieu en wordt geleverd aan een voordelig tarief. Hieronder per netbeheerder een overzicht van de tarieven.

De elektriciteitsprijs en bijdrage certificaten leggen we vast voor een volledig kalenderjaar. De nettarieven en heffingen worden gefactureerd zoals aangerekend door de netbeheerder en zijn bij alle leveranciers gelijk. 

In het overzicht staan volgende tariefonderdelen:

Elektriciteit: de prijs voor de elektriciteit zelf, vast voor een kalenderjaar, inclusief 21% BTW.

Bijdrage certificaten: de bijdrage voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten volgens de inleverpercentages door de Vlaamse regering overeengekomen (21,5% voor GSC en 11,5% voor WKC) maar nog niet in decreet omgezet. De bijdrage is vast voor een kalenderjaar en inclusief 21% BTW.

Transport- en distributienettarieven: zoals door de VREG goedgekeurd en op dit moment gefactureerd door de netbeheerder, inclusief 21% BTW.

Heffingen : omvatten werkingskosten CREG, Denuclearisatie, Kyotoprotocol, Openbare Dienstverplichting, Beschermde klanten en Premie verwarming. Vermeld zoals door de VREG goedgekeurd en momenteel van toepassing. Deze heffingen zijn vrijgesteld van BTW.

Totaal: de totaalprijs per kWh in eurocent inclusief BTW, als som van de bovenstaande tariefelementen. Het op de factuur aangerekend tarief zal met de door de regulator vastgestelde nettarieven en heffingen zijn.

Abonnement :  55€ /jaar, inclusief 21% BTW. Vast voor een kalenderjaar.

Meterhuur: zoals door de netbeheerder aangerekend, momenteel 4,67€ /jaar, inclusief 21% BTW

ACTUELE TARIEVEN ELEKTRICITEIT EN CERTIFICATEN:

 

Tarieven voor 2020
  Particulier (incl. 21% BTW)
  Enkelvoudig (c€/kWh) Tweevoudig Piek (c€/kWh) Tweevoudig Dal (c€/kWh) Uitsluitend Nacht (c€/kWh)
Elektriciteit (vast in 2020) 6.2000 7.2000 5.6000 5.6000
Certificaten (vast in 2020) 2.7853 2.7853 2.7853 2.7853
Abonnement* 55€/jaar

*Vanaf 2020 vermelden we de meterhuur die bepaald wordt door Fluvius en ons abonnementsgeld apart

BEREKEN UW TARIEF, geldig in kalenderjaar 2020:

 

Bijdrage energiefonds
De bijdrage Vlaamse Energiefonds zal worden aangerekend per afnamepunt zoals vastgesteld door de Vlaamse overheid. Via deze link kan u het bedrag van deze heffing vinden.
 

Prosumententarief

Voor gezinnen (en bedrijven) met zonnepanelen en een terugdraaiende teller wordt sinds 01/07/2015 bijkomend ook het prosumenten-tarief aangerekend. Het prosumenten-tarief is gebaseerd op het vermogen van de omvormer die hoort bij uw zonnepanelen. Op basis van dit vermogen berekent EANDIS (de netbeheerder) de kost. Wase Wind is verplicht u dit tarief aan te rekenen en het door te storten aan de netbeheerder. Meer informatie over het prosumenten-tarief vindt u op de website van VREG.

Prosumenten-tarief voor 2020
Particulier (incl. 21% BTW)
Intergem Imea Imewo
Prosumenten-tarief (€/kWp/jaar) 72.290000 84.620000 86.550000

 

Specifiek sociaal tarief

Sommige gezinnen kunnen genieten van de sociale maximumprijs voor elektriciteit. Die is altijd lager dan de gewone tarieven van alle leveranciers. Denkt u dat u in aanmerking komt?  Kijk hier voor meer informatie over het sociaal tarief.