Nieuws

Certificaten

  partner

Sociaal tarief

Heeft iemand van uw gezin recht heeft op het sociale tarief? Dan kan u bij ons intekenen op het sociale tarief of de sociale maximumprijs. Voor de mensen die al langer klant zijn bij Wase Wind ontvangen we de gegevens automatisch van de overheid. Soms is deze lijst echter onvolledig. Neem gerust contact op met onze medewerkers als u vragen hebt

Wat zijn de sociale tarieven?

Sociale tarieven of sociale maximumprijzen zijn tarieven die lager liggen dan alle andere tarieven. Ze worden vastgelegd door de overheid en zijn bedoeld voor sommige groepen mensen.
 

Wie heeft recht op het sociale tarief?

Het sociaal tarief is voor elk gezin waarin iemand woont die tot een van volgende groepen hoort:

 • personen met een handicap die minstens 65 % arbeidsongeschikt zijn en een tegemoetkoming ontvangen
 • personen met een handicap die
  1. een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  2. een integratietegemoetkoming krijgen
  3. een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
 • personen of bejaarden die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van een derde
 • personen die via de Zorgkas een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen
 • bejaarden met een gewaarborgd inkomen (Inkomensgarantie voor Ouderen)
 • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
 • personen die een leefloon, een financiële maatschappelijke diensverlening gelijkwaardig aan het leefloon of maatschappelijke steun ontvangen van het OCMW
 • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW

Het sociale tarief is enkel van toepassing voor de eerste gezinswoning, dus niet voor een tweede verblijfplaats of professioneel verbruik.

                                                                                                                                                                                Brochure FOD Economie over sociaal tarief downloaden

download pdf

 

Waar krijg ik een attest?

Om van het sociale tarief gebruik te maken, moet u ons een attest bezorgen. Dit kan u krijgen via

 • FOD Sociale Zekerheid, Centraal Bureau, Zuidertoren - Baraplein - 1060 Brussel
  T 02 529 30 02, F 02 529 39 21, contactcenter.nl@rvp.fgov.be
 • Oost-Vlaanderen: Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent
  T 09 248 38 11, F 09 248 38 98

Bestaande klanten van Wase Wind moeten niet jaarlijks hun attest vernieuwen. We krijgen deze gegevens automatisch van de overheid. Maar deze lijst is niet feilloos. Meldt het ons als u toch recht heeft op sociaal tarief.
 

Hoe hoog is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief wordt vastgelegd door de overheid en elke 6 maanden herzien door de CREG.
 

Sociale tarieven voor de levering van elektriciteit tot 31/07/2019
Sociaal (incl. 21% BTW)
Intergem Imea Imewo
Enkelvoudig (c€/kWh) 17.8453 17.7818 17.8289
Tweevoudig piek (c€/kWh) 18.7939 18.7304 18.7775
Tweevoudig dal (c€/kWh) 14.1802 14.1167 14.1638
Uitsluitend nacht (c€/kWh) 10.7958 10.7323 10.7794
Abonnement (€/jaar) 0

Er is geen abonnementskost.
 

Hoe hoog is het prosumenten-tarief?

Voor gezinnen en bedrijven met zonnepanelen en een terugdraaiende teller wordt sinds 01/07/2015 bijkomend ook het prosumenten-tarief aangerekend. Het prosumenten-tarief is gebaseerd op het vermogen van de omvormer die hoort bij uw zonnepanelen.
Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen prosumenten-tarief.

Hoe hoog is de energieheffing energiefonds?

Deze bijdrage zal op onze facturen onder de term bijdrage energiefonds vermeld worden. Dit is een heffing die, volgens de voorschriften van de overheid. De heffing werd laatst aangepast op 01 januari 2018. Via deze link kan u het bedrag van deze heffing vinden (tabel onderaan de pagina).
Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen energieheffing.