Nieuws

  • Ballonloop 2018

    Neem samen met ons deel aan de ballonloop te Sint-Niklaas op zondag 2 september 2018.

  • Wind #01

    Nieuwsbrief editie juni 2018

Certificaten

  • partner

 

Disclaimer

Wettelijk bericht

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.
 

Bedrijf

Deze website is van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Wase Wind met maatschappelijke zetel Samelstraat 21A - 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 476 210 711

Contactgegevens:
Samelstraat 21A - 9170 Sint-Gillis-Waas
T 03 707 19 01
info(at)wasewind.be


Persoonsgegevens

Wase Wind verzamelt enkel persoonsgegevens indien deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals bij het invullen van de contractgegevens. De bezoeker geeft Wase Wind de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Wase Wind met het oog op een geautomatiseerde contractopmaak en direct correspondentie. Wase Wind respecteert bij de gegevensverwerking de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. U kan steeds kosteloos de vraag richten tot inzage en/of correctie van uw persoonsgegevens of verzet kan via info(at)wasewind.be of per post Samelstraat 21A - 9170 Sint-Gillis-Waas.
Indien u onze site bezoekt, verzamelt Wase Wind, of een externe organisatie in opdracht van Wase Wind informatie over de pagina's die u raadpleegt. Die informatie wordt enkel gebruikt voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Wase Wind gebruikt geen 'cookies' op de harde schijf van uw computer.


Draagwijdte van de informatie op deze site

Alhoewel Wase Wind zich inspant om actuele en juiste informatie te verschaffen, garandeert Wase Wind niet dat alle informatie volledig juist en alomvattend is. De informatie kan tevens ten allen tijde door Wase Wind gewijzigd worden. Wase Wind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook ontstaat door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze site of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen.


De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en bijvoorbeeld over de foto's, teksten, logo's, slogans zijn voorbehouden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld en voor zover deze publicatie op geen enkele wijze wordt vergoed.