Nieuws

Certificaten

  partner

Disclaimer

Wettelijk bericht

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.

Welke informatie verzamelen we?

Welke informatie wordt bijgehouden op de website, hangt af van wat je op de website doet.

Als je gewoon rondsurft op de website, houden we enkele algemene gegevens van jou bij: de pagina's die je bezoekt, jouw IP-adres en een identificatie van je browser en computer-type. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe je te identificeren.

Gebruik je het contactformulier om ons te contacteren, dan houden we de gegevens bij die je hebt ingevuld.

Gebruik je het formulier om een contract voor stroomlevering aan te maken dan registreren we deze gegevens in onze klantendatabank. Deze gegevens worden gebruikt om de facturen op te maken, informatie gerelateerd aan de stroomlevering en aan de werking van de coöperatieve te verstrekken.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat je herkend wordt bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je toestel worden opgeslagen en die jouw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal je verkiest, of een uniek bezoekersnummer dat je automatisch wordt toegekend door Google Analytics.

Wie verzamelt deze info

Deze website is van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Wase Wind met maatschappelijke zetel Samelstraat 21A - 9170 Sint-Gillis-Waas, BE 476 210 711

Contactgegevens:
Samelstraat 21A - 9170 Sint-Gillis-Waas
T 03 707 19 01
info(at)wasewind.be

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie om ons te contacteren of een overeenkomst tot stroomlevering in te vullen deel je ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van jou. Door een formulier in te vullen, geeft je ons toestemming om die te verzamelen.

De gegevens over welke browser en welk type toestel je gebruikt, alsook de "cookies" stuurt je browser mee. Het IP-adres krijgen we van jouw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Indien je ons contacteert via de website, is deze informatie nodig om jou terug te kunnen contacteren en een historiek bij te houden van de communicatie.

Indien je een overeenkomst tot stroomlevering invult is dit een officieel contract dat ons machtigt om je contract bij je huidige stroomleverancier op te zeggen en over te zetten naar Wase Wind. Daarnaast hebben we de gegevens nodig om met de netbeheerder gegevens uit te wisselen over je aansluiting (zoals meterstanden), facturen en creditnota’s op te maken, je uit te nodigen voor de algemene vergadering, dividend uit te keren, te communiceren over nieuwe tarieven en andere facturatie-gerelateerde informatie en nieuws over Wase Wind te delen.

Daarnaast wordt bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, ...) geanalyseerd om onze site te verbeteren of eventuele problemen op te lossen.

De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site. 

Hoe lang bewaren we gegevens over jou?

De analytische gegevens worden maximaal 5 jaar bijgehouden. De klantengegevens worden standaard bijgehouden en gearchiveerd.

Met wie delen we deze info?

De website-bezoek-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma.

Klanteninformatie komt in een klantenbeheersysteem waar ook de firma die de ontwikkeling doet toegang toe heeft. Tijdens de ontwikkeling van de ontsluiting van gegeven op het klantenportaal heeft een firma tijdelijk toegang tot de gegevens in het klantenbeheersysteem. Gegevens over de aansluiting worden uitgewisseld met de netbeheerder en de Access Responsible Party (ARP). Adresgegevens voor communicatie die per post bedeeld wordt, wordt gedeeld met de verzendfirma.

Welke rechten heb je?

De GDPR stelt jou als individu centraal, en geeft je een aantal rechten.

  • Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over jou bijhouden en mag je incorrecte gegevens laten aanpassen.
  • Je kan vragen om gegevens te wissen. Dit kan voor informatievragen, echter niet voor klantengegevens.
  • Je kan eveneens bezwaar maken tegen overdracht van jouw gegevens naar derden, behalve naar derden die ondersteunen om een correcte facturatie en communicatie te bewerkstellingen.

Indien je één van deze rechten wil uitoefenen, neem je best per email of schriftelijk contact met ons op.

Daarnaast kan je via de instellingen van jouw browser de "cookies" die je identificeren, wissen. Je kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

Het is wel zo dat het recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Indien je van mening bent dat je rechten geschonden zijn, kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Draagwijdte van de informatie op deze site

Alhoewel Wase Wind zich inspant om actuele en juiste informatie te verschaffen, garandeert Wase Wind niet dat alle informatie volledig juist en alomvattend is. De informatie kan tevens ten allen tijde door Wase Wind gewijzigd worden. Wase Wind aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook ontstaat door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze site of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en bijvoorbeeld over de foto's, teksten, logo's, slogans zijn voorbehouden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld en voor zover deze publicatie op geen enkele wijze wordt vergoed.