FAQ

Mijn Wase Wind

Moet ik andere meters laten plaatsen bij overstap naar Wase Wind?

Neen. Alles blijft zoals het is. Het enige wat verandert is de factuur, die u via Wase Wind cvba zult ontvangen.

Wat met de opzeg bij mijn huidige leverancier?

Wij zorgen daarvoor. Belangrijk is wel dat u nakijkt tot wanneer uw huidige contract loopt. Dit kan u terugvinden op elke recente elektriciteitsfactuur. Bij twijfel vraagt u dit best na bij uw huidige leverancier. Daarbij is de opzegtermijn en wijze eveneens van groot belang. Sommige elektriciteitsleveranciers rekenen hoge kosten aan voor vervroegde uitstap.

Wat betekent coöperant worden?

Wase Windstroom afnemen is een voorrecht van onze coöperanten. Doordat Wase Wind een coöperatieve is kan ze enkel aan de coöperanten elektriciteit leveren. U kan coöperant worden door de aankoop van een aandeel. Dit beidt u het voordeel dat u mede-eigenaar wordt van uw eigen elektriciteitsbedrijf en dus ook deelt in de winst. Na het invullen van u contract voor Wase Windstroom dient u zo spoedig mogelijk coöperant te worden. Meer informatie hierover vindt u onder Participeren.

Hoe gebeurt de afrekening en opname meterstanden bij de overgang?

Normaal stuurt EANDIS u een kaart of brief met de vraag om uw meterstand bij de overschakeling naar Wase-Windstroom telefonisch of via de website door te geven (de overschakeling gebeurt bij het begin van de maand). Indien u die niet ontvangen hebt kan u de stand telefonisch doorgeven aan EANDIS op het nummer 078 789 789.
Die meterstand wordt doorgegeven aan uw oude leverancier en aan Wase Wind. Normaal ontvangt u dan van uw oude leverancier een afrekeningsfactuur en van Wase Wind de eerste voorschotfactuur.
Indien blijkt dat u bij uw vorige leverancier teveel voorschotten hebt betaald kan het nodig zijn het saldo op te vragen. Sommige leveranciers storten dit niet spontaan terug.

Hoe ben ik zeker dat ik altijd over stroom kan beschikken?

De distributienetbeheerder verzorgt de fysische stroomlevering. Iedereen wordt dus steeds door de intercommunale netbeheerder van stroom voorzien. Enkel als in de hele straat of de hele streek de elektriciteit niet beschikbaar is, dan heeft u uiteraard evenmin elektriciteit.

Wase Wind zorgt voor de administratieve handelingen, zoals overschakeling van elektriciteitsleverancier, (voorschot)facturen en informatie over uw elektriciteitslevering.

Zal het licht deze winter uit gaan?

Er wordt veel informtie gegeven in de media. We maken hier graag een overzicht van de huidige informatie. Lees het document hiernaast.

download pdf

 

Wat bij stroomonderbrekingen?

Indien het openbaar elektriciteitsnet uitvalt kan u terecht op het gratis nummer van de netbeheerder: 078 35 35 00.

Dit is uiteraard overbodig mocht een stroomuitval aangekondigd zijn.

De lijsten van welke straten in welke afschakelzones zitten in geval van een stroomtekort deze winter vindt u hier.

Voor problemen met uw huis of bedrijfsnetwerk kan u terecht bij uw eigen vakman elektricien of installatiebedrijf.

Wat gebeurt er met mijn andere leveringen zoals aardgas, teledistributie?

Daar verandert niets. Die blijven bij uw huidige leverancier.

Krijg ik ook stroom als de windturbines niet draaien?

Ja, de stroomlevering blijft zoals voorheen. Fortech bvba (de producent van de windstroom) en Wase Wind cvba (de leverancier van de windstroom) hebben een overeenkomst gemaakt met een “evenwichtsverantwoordelijke”. Die zorgt ervoor dat regelcentrales meer gaan leveren bij te weinig windstroomproductie of dat die regelcentrales minder gaan leveren wanneer de windturbines meer produceren dan de elektriciteitsvraag. Zo wordt steeds gezorgd dat er gepast elektriciteit is.

Hoe ben ik zeker dat mijn stroom van de windmolens in Braemland komt?

Op jaarbasis garandeert Wase Wind cvba dat er evenveel windstroom geproduceerd wordt als verkocht aan haar aandeelhouders. Dat betekent ondermeer dat Wase Wind cvba het aantal stroomafnemers zal beperken. Voor de Vlaamse overheid ziet de VREG erop toe dat voor de geleverde groene stroom er evenveel wordt opgewekt.

Is de prijs van Wase-Windstroom gekoppeld aan de petroleumprijzen?

Het grote voordeel van windenergie is dat de bron, wind, gratis beschikbaar is en dus niet afhankelijk van olie of gasprijzen en de daaraan gekoppelde elektriciteitsprijzen. Voor het evenwicht tussen productie en vraag, is windstroom wel afhankelijk van de elektriciteitsmarkt. Vandaar dat de prijs voor Wase-Windstroom toch de markt dient te volgen.