FAQ verhuis

Waarom is het "Energie-overname formulier" belangrijk?
Ik ga samenwonen met iemand die al een leveringscontract heeft
Ik ga wonen in een gemeenschappelijke woning (b.v. rusthuis) of appartement met gemeenschappelijke teller
Ik krijg binnenkort de sleutel van mijn nieuwe woning, maar ik woon nog een tijdje in mijn oude woning
Ik ga bouwen en er is nog geen aansluiting
Er staat een budgetmeter of een begrenzer in mijn nieuwe woning of de elektriciteit is er afgesloten
Ik verhuis naar een gemeente waar Wase Wind niet levert
Wat met mijn aandeel?
Wanneer ontvang ik de slotfactuur voor mijn oude woning?
Wat moet ik doen als ik een woning verhuur of een huurder verhuist?

 

Waarom is het "Energie-overname formulier" belangrijk?

Als beide partijen het "Energie-overname formulier" ondertekenen dan heeft het juridische waarde. Er kan nadien geen discussie meer zijn over de meterstanden waarbij de woning of het gebouw is overgenomen. Vul het formulier dus bij elke overname 2 keer in. Dan heeft uzelf een exemplaar en ook de vorige of nieuwe bewoner heeft een exemplaar.

Gebruik het "Energie-overname formulier" ook als u niet verhuist, maar de aansluiting op een andere naam wordt geplaatst. Dat kan zijn bij een overlijden of scheiding.

Indien u het formulier niet kan afdrukken van onze website, kan u het ook gratis opvragen op het telefoonnummer van de Vlaamse overheid 1700.

 

Ik ga samenwonen met iemand die al een leveringscontract heeft.

U gaat samenwonen met iemand die reeds een leveringscontract heeft. U kan dat contract beëindigden (let op de termijn van naleving) en samen met de andere bewoner(s) een nieuw contract bij Wase Wind aanmaken voor dit adres. Meldt in elk geval aan Wase Wind het einde van de levering in uw oude woning. En vergeet niet met de volgende bewoner/eigenaar van uw oude woning het "Energie-overname formulier" in te vullen en te ondertekenen. Dat doet u 2 keer, zodat uzelf en de andere partij elk een document heeft.

 

Ik ga wonen in een gemeenschappelijke woning (b.v. rusthuis) of appartement met gemeenschappelijke teller.

In dit geval kan u niet zelf beslissen wie uw elektriciteitsleverancier wordt. U kan wel aandeelhouder blijven van Wase Wind en op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuwtjes. Vergeet niet om het aan ons te melden wanneer de levering op uw oud adres moet stoppen. En vul voor uw oude woning het "Energie-overname formulier" 2 keer in. Dan heeft u zelf een document en ook de andere partij.

 

Ik krijg binnenkort de sleutel van mijn nieuwe woning, maar ik woon nog een tijd in mijn oude woning.

Dat is geen enkel probleem. Zodra u de nieuwe woning overneemt, ondertekent u samen met de vorige bewoners of eigenaar het "Energie-overname formulier". U meldt ons de gegevens van uw nieuwe woning door een nieuw adres aan te maken via uw persoonlijke pagina op onze website.

We leveren u dan zolang nodig elektriciteit in uw twee woningen. Vergeet niet om ons te melden wanneer u uw oude woning verlaat. En vul ook dan met de nieuwe bewoners het "Energie-overname formulier" in.

 

Ik ga bouwen en er is nog geen aansluiting

In dat geval neemt u contact op met de netbeheerder. U spreekt met Eandis af voor de installatie van uw teller. Voordat Eandis de effectieve aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan doen, moet u Wase Wind al op de hoogte gebracht hebben.
Dus, u doet twee stappen:

  •     afspreken met Eandis en
  •     uw gegevens doorgeven aan Wase Wind

Neem contact op met uw netbeheerder via volgende links :
Aanvraag nieuwe aansluiting: http://www.eandis.be/eandis/klant/k_nieuwe_aansluiting.htm
of telefonisch via 078 35 35 34

 

Er staat een budgetmeter in mijn nieuwe woning of de elektriciteit is er afgesloten

In beide gevallen neemt u contact op met de netbeheerder. Die beheert de aansluitingen en tellers. Maak een afspraak om de aansluiting opnieuw open te stellen of om de budgetmeter buiten werking te stellen. Ook in het geval in uw nieuwe woning een vermogensbegrenzer actief is, contacteert u Eandis om de instellingen te wijzigen zodat u opnieuw over een volledige aansluiting beschikt.

En meldt ook aan ons dat u naar dat adres verhuist, zodat wij ons bij de netbeheerder kunnen aanmelden als uw leverancier. Ze zullen de aansluiting voor u pas regelen als ze Wase Wind kennen als leverancier.

Dus, u doet drie stappen:

  • vul het "Energie-overname formulier" in   
  • afspreken met Eandis en
  • uw gegevens doorgeven aan Wase Wind

Neem contact op met uw netbeheerder (www.eandis.be) of telefonisch via 078 35 35 34

 

Ik verhuis naar een gemeente waar Wase Wind niet levert

De bestaande klanten van Wase Wind kunnen bij een verhuis hun Wase Windstroom meenemen naar een gebied buiten het gewone leveringsgebied. Voorwaarde is wel dat het adres gelegen is in de distributienetgebieden Intergem, Imea of Imewo. U kan de aanvraag daarvoor doen via de gewone manier zoals hierboven uitgelegd.

Als u verhuist buiten de distributienetgebieden van Intergem, Imea of Imewo, dan kunnen we u helaas niet langer Wase Windstroom leveren. U kan wel aandeelhouder blijven van Wase Wind en op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuwtjes.

 

Wat met mijn aandeel?

U behoudt uw aandeel ook voor een nieuwe of tweede aansluiting. U hoeft dus geen aandeel bij te kopen. Het aandeel blijft op uw oud adres staan totdat u ons het bericht geeft dat het mag overgeplaatst worden naar uw nieuwe woning.

 

Wanneer ontvang ik de slotfactuur voor mijn oude woning?

U ontvangt ten laatste een maand na de melding van de verhuis uw slotfactuur. Voor de meterstand wordt de meterstand gebruikt die u samen met de nieuwe bewoner of eigenaar heeft ondertekend op het "Energie-overname document". Deze meterstand geeft u aan ons door en wij geven die ook door aan Eandis.

 

Wat moet ik doen als ik een woning verhuur of een huurder verhuist?

De huurder kiest zelf zijn energieleverancier. Als de huurder ook klant en coöperant wil worden bij Wase Wind, dan kan dat natuurlijk!

Als een huurder de woning verlaat en er nog geen nieuwe huurder is, bent u verantwoordelijk voor het tussentijds verbruik. Contacteer ons, dan zorgen wij er voor dat de elektriciteit niet afgesloten wordt. Dat kan gemakkelijk door een nieuwe aansluiting te maken op uw persoonlijke pagina. Vul in elk geval ook het energie-overname document in met de vertrekkende huurder, zodat er geen discussie kan zijn over de eindmeterstand. Stuur ons de nodige gegevens zo snel mogelijk.

Als de ene huurder vertrekt en de nieuwe huurder onmiddellijk zijn intrek neemt, dan moeten zij onderling de overdracht regelen en het energie-overname document (het verhuisformulier) invullen.