Coöperant worden

Klant = aandeelhouder

Bij Wase Wind koopt elke klant een aandeel in de onderneming. Zo wordt u mede-eigenaar van uw eigen elektriciteitsleverancier. Een bedrijf helemaal in handen van de klanten zelf!

Dat heeft zo zijn voordelen. Wase Wind moet geen hoge winsten maken op de stroomverkoop. En als we toch winst maken gaat die terug naar de klanten. Het wettelijke maximumdividend dat we mogen uitkeren is 6 procent.


Voordelen voor coöperanten

 • U krijgt een jaarlijkse winstdeelname of dividend.
 • Uw aandeel wordt integraal geïnvesteerd in een van de windturbines die Wase Wind steunt.
 • U ontvangt driemaal per jaar onze nieuwsbrief.
 • U blijft op de hoogte van de recente ontwikkelingen van de windparken.
 • U kan uw stem laten horen op onze algemene vergadering.
 • U bent onze bevoorrechte genodigde op publieke activiteiten en opendeurdagen.
   

Coöperant worden.

Stap 1: Aandeel verwerven

Tegelijk met de opmaak van uw leveringscontract voor Wase Windstroom, dient u een aandeel te verwerven. En ook omgekeerd: u kan enkel een aandeel verwerven indien u klant wordt bij Wase Wind.

Praktisch:

 • Stort € 255 (€ 248 waarde aandeel + € 7 inschrijvingsgeld)
 • op rekening IBAN: BE03 7370 1616 4384 - BIC/SWIFT: KREDBEBB
 • van WASE WIND cvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas
 • met vermelding van naam en voornaam van de titularis en het volledige adres.

Uw bankuittreksel geldt als voorlopig bewijs.
 

Stap 2: Aandeelhoudersbewijs

Wase Wind schrijft u in in het aandeelhoudersregister en u ontvangt een aandeelhoudersbewijs. Uw aandeel blijft uw eigendom en levert jaarlijks een dividend op.
 

Stap 3: Dividend

U ontvangt jaarlijks een dividend. De voorbije jaren keerde Wase Wind een dividend uit van 5,5 procent, maar zoals u weet zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Het wettelijke maximum is 6 procent. Het dividend wordt jaarlijks nauwkeurig bekeken en kan variëren in de toekomst. Het is vrijgesteld van onroerende voorheffing (tot ongeveer 190€ dividend, jaarlijks bepaald door de overheid).

 

Meer over de werking van de coöperatieve