Nieuws

Certificaten

  partner

Werking

Samen Wase Wind oogsten

“Samen Wase Wind oogsten” is onze slogan en omvat de essentie van onze coöperatie. Samen investeren we in windenergieprojecten in eigen streek. En samen gebruiken we de 100% zuivere windstroom. We willen op die manier meewerken aan hernieuwbare energie voor iedereen.

Alle klanten van Wase Wind zijn ook coöperant. U wordt coöperant door de aankoop van 1 aandeel. Enkel klanten van Wase Wind kunnen coöperant worden.
 

Erkende coöperatieve venootschap

Een coöperatie is een manier om samen activiteiten op te zetten die elk afzonderlijk niet of moeilijk kunnen. Dat geldt zeker voor investeren in windenergie en aankopen van zuivere windstroom.

Alle aandeelhouders of coöperanten zijn mede-eigenaar van het bedrijf Wase Wind. Zij hebben stemrecht en beslissen tijdens de Algemene Vergadering mee over de toekomst van Wase Wind. In een erkende coöperatie zoals Wase Wind (erkenningsnummer 5022) heeft elke coöperant 1 stem, ongeacht het aantal aandelen in bezit.
 

Aandeelhouderschap

Iedere inwoner in ons leveringsgebied die ook klant wordt en dus Wase Windstroom afneemt, wordt coöperant of aandeelhouder. Dit gebeurt door de aankoop van 1 aandeel van Wase Wind. 
 

Voordelen van participeren

Aandeelhouders van Wase Wind nemen elektriciteit af tegen voordelige tarieven en onder gunstige voorwaarden. De aandeelhouders beslissen mee over de toekomst van het bedrijf tijdens de Algemene Vergadering. Ze worden ook op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de coöperatie. En als Wase Wind winst maakt, dan wordt die teruggegeven aan de aandeelhouders onder de vorm van een dividend.


Investering in windenergie

Wase Wind investeert elk aandeel in een van de windparken van Fortech. Via een lening aan Fortech is Wase Wind een belangrijke inveesteerder in windparken in het Waasland en het Scheldeland. Investeren in Wase Wind is dus investeren in windenergie.
 

Informatie

Wase Wind houdt de coöperanten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: nieuws over de windparken, activiteiten, … Dat gebeurt onder meer via de nieuwsbrief.
 

De statuten

De statuten bepalen de werking van Wase Wind. Zo bepalen de statuten bijvoorbeeld dat de Algemene Vergadering jaarlijks vergadert op de tweede donderdag van september.

Download de statuten

download pdf


Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Het bevat een aantal concrete afspraken en de lijst van de leden van de raad van bestuur.

Download het huishoudelijk reglement

download pdf