Bestuur

Het belangrijkste beslissingsorgaan in de coöperatie Wase Wind is de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist over de weg die Wase Wind zal volgen en stelt de Raad van Bestuur aan.
 

Algemene Vergadering

De statuten bepalen dat de Algemene Vergadering ten minste jaarlijks samenkomt op de tweede donderdag van september. Tijdens de Algemene Vergadering wordt de situatie van de coöperatie besproken en wordt gestemd over diverse zaken, zoals de samenstelling van de Raad van Bestuur.
 

Raad van Bestuur

Wase Wind wordt bestuurd door een acht leden tellende Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergadert een vijftal keer per jaar. De huidige raad werd door de Algemene Vergadering van 8 september 2016 voor zes jaar verkozen.

De Raad van Bestuur verkoos Kris Aper tot Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder van Wase Wind.

V.l.n.r.: Geert de Roover, Raf Vermeulen, Alfons De Maeyer, Dirk van der Linden, Chris Derde, Katrien Moens,

Johan Verbeken, Kris Aper 
 

Commissaris

De Algemene Vergadering van 8 september 2016 herbenoemde bvba Luc De Puysseleyr en C°, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Luc De Puysseleyr, tot commissaris op voorstel van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar. Dhr. De Puysseleyr volgt Wase Wind cvba reeds van bij de oprichting in 2001 en is sinds 2010 Commissaris van Wase Wind.