Windpark Baggaart

06 jun

0 reacties

Windpark Baggaart, ten zuiden van de E34, in Moerbeke en Stekene, 4 turbines van Wase Wind-Fortech, 2 van Engie-Electrabel   

In februari 2018 liep het openbaar onderzoek, dit is er om mensen de kans te geven zich te informeren over alle aspecten van het voorgestelde project, inlichtingen te vragen en bezwaren te formuleren. We houden eraan om in die periode mensen uit te nodigen voor info-momenten. We mochten een 200 geïnteresseerden ontvangen op 3 avonden. We kregen diverse vragen over geluid, slagschaduw, invloed op natuur en omgeving. Veel interesse ook om coöperant en klant te worden bij Wase Wind en onze voordelige stroom af te nemen.
Een aantal buren blijven bezorgd over de impact en hebben een bezwaren ingediend. Ook de zorg voor aanvaring van vleermuizen en in het bijzonder de mopsvleermuis werd geuit door Natuurpunt. Al die aspecten zijn uitgebreid besproken in de vergunningsaanvraag met rapporten van deskundigen.
Intussen hebben diverse overheidsdiensten onze aanvraag geëvalueerd en een positief advies gegeven. Enkel het gemeentebestuur van Stekene heeft voorbehoud gemaakt, hoewel in 2012 het gemeentebestuur locaties langs de express-weg als de meest aangewezen plaatsen voor windturbines had aangeduid. Zowel vanuit de gemeenteraad van Stekene als Moerbeke kregen we steun voor het project. Voor zowel Moerbeke als Stekene, zou de komst van de windturbines een zeer grote stap voorruit zijn in het behalen van de doelstellingen in het burgemeestersconvenant dat beide gemeenten ondertekenden.
Op basis van het dossier, de adviezen van diverse administraties en het overkoepelend advies van de GOVC (GEWESTELIJKE OMGEVINGSVERGUNNINGSCOMMISSIE) heeft Minister Joke Schauvliege een Omgevingsvergunning afgeleverd voor de 6 windturbines. Tot eind juni kan er een beroep ingediend worden op deze vergunning bij de raad voor vergunningsbetwisting.
Intussen houden we contact met de buren en zijn we zoals bij elk windpark graag bereikbaar voor verdere dialoog om het project in goede verstandhouding te kunnen realiseren.

Reageer