Steun het windpark Goeiende

28 apr

0 reacties

Fundering van een windturbine

In het najaar van 2017 start de bouw van het windpark Goeiende. Dit windpark is gelegen ten zuiden van de E17 op het grondgebied Zele, in het verlengde van de drie turbines van windpark Bredekop.  Wase Wind ondersteunt de twee turbines van Fortech die aansluiten op het park Bredekop.

Elke Wase Wind coöperant kan mee investeren in dit windpark door 1 aandeel bij aan te komen. Wase Wind leent deze middelen aan Fortech, de bouwheer en uitbater van het windpark.

Al onze coöperanten hebben een brief gekregen met alle praktische details.

Ten zuiden van de E17 in Zele ziet u vandaag al werken voor de 2 turbines van Elicio die in het verlengde van de lijn zullen liggen. De grondwerken voor de turbines van Fortech - Wase Wind starten binnen enkele maanden. Eerst worden een aantal voorbereidende werken uitgevoerd en wordt de kabel gelegd die de elektriciteit op het netwerk zal brengen. Daarna start de aanleg van de toegangswegen, de kraanplaats en de fundering van de windturbines. Eind dit jaar zullen de turbines zelf worden opgebouwd.

Over het hele bouwtraject van de twee windturbines zullen we de buren van ons windpark en de coöperanten van Wase Wind zeker verder informeren.

Reageer