Nieuws

  • Wind #4

    Nieuwsbrief december 2019                                                                                                                                     

     

  • Vervanging generator turbine Atlas

Certificaten

  partner

Forfaitaire vergoeding zonnepanelen aan EANDIS

28 jan

8 reacties

We ontvingen de voorbije dagen veel vragen over de zogenoemde “jaarlijkse forfaitaire vergoeding” die vanaf 1 januari wordt aangerekend voor zonnepanelen. En terecht! De berichtgeving over deze nieuwe heffing is absoluut niet duidelijk.

Daarom willen we een paar zaken helder stellen voor u.

Deze nieuwe heffing is ingesteld om er voor te zorgen dat niet enkel de mensen zonder zonnepanelen de (onderhouds)kosten voor het distributienet dragen. Ook wie zonnepanelen heeft, en dus een zeer laag verbruik, betaalt vanaf 1 januari mee. Deze heffing stort Wase Wind integraal door aan Eandis. Al onze klanten met zonnepanelen hebben van ons een brief gekregen met de berekening voor hun installatie. Tot daar de duidelijkheid. Hieronder een verduidelijking van wat niet zo duidelijk wordt vertelt.

De terminologie: “Jaarlijkse forfaitaire vergoeding”

Men spreekt steeds over een ‘jaarlijkse forfaitaire netvergoeding’. Eandis rekent echter een maandelijkse kost, a rato van het aantal dagen dat de installatie is aangesloten op het net.
Het zou dus veel duidelijker zijn om enkel te spreken van een “forfaitaire vergoeding”.
 

Welk geïnstalleerde vermogen?

Eandis website: “De vergoeding is gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen van de lokale productie-installatie. De reële netkost per kW geïnstalleerd vermogen bepaalt het te betalen bedrag.”

De realiteit is dat de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de geïnstalleerde capaciteit van de omvormer. Eandis baseert zich hiervoor op de gegevens van het AREI-keuringsverslag. Omdat bij sommige installaties de capaciteit van de omvormer veel groter is dan de capaciteit van de zonnepanelen hebben we aan Eandis en aan de overheid gevraagd om dit systeem te herzien.

Bepaling van de vergoeding

Eandis- website: “De jaarlijkse forfaitaire netvergoeding houdt zowel rekening met het verbruik dat de lokale producent afneemt, als met de energie die hij op het net injecteert.”

Echter, de forfaitaire vergoeding is UITSLUITEND gebaseerd op het vermogen van de omvormer.

Hoe hoog is de forfaitaire vergoeding?

In de algemene communicatie zegt Eandis dat de gemiddelde vergoeding van 53€/kVA is. Dit is misleidende informatie.  In het netgebied van Intergem bedraagt de vergoeding bijvoorbeeld 75,15€/kVA (BTW inbegrepen). Dat is ook hetgeen Wase Wind moet doorstorten aan Eandis.

Hoogte van de vergoeding, met BTW?

Eandis-website: vermeldt enkel de kost zonder BTW. Er is nochtans de verplichting om in communicatie aan particulieren steeds bedragen te vermelden waar de BTW inbegrepen is.

Reacties

Hebbelinck Mario

Hebbelinck Mario schreef

Hallo, wij hebben de zonnepanelen op ons dak niet in eigendom, maar genieten wel van "gratis electriciteit". Is in dit geval de forfaitaire vergoeding ten laste van de eigenaar van de zonnepanelen? Alvast dank bij voorbaat voor uw reactie!

Vercauteren G.

Vercauteren G. schreef

Uiteindelijk gaat Eandis verder op theoretische berekende waarden.

Wat als uw huis niet de perfecte ligging heeft ten opzichte van de zonnestand ,uw panelen 1,5 maand bedekt zijn met sneeuw.Om nog maar te zwijgen over de mindere opbrengst van de panelen na verloop van tijd....

Een grote schande is het!!!

Karel

Karel schreef

Eindelijk eens een verstandisg reactie op de "netvergoeding". niemand is tegen een billijke vergoeding. Maar een vergoeding eisen die al vertrekt van de verkeerde basis, werkt geen discriminatie weg zoals men beweert, maar creëert een nieuwe discriminatie tussen zonnepaneelbezitters. Eigenaars met een overgedimensioneerde omvormer, betalen in verhouding meer dan andere.

Peersman

Peersman schreef

Ons verbruik was vorig jaar 582kWh gedurende 365 dagen (21-09-2011 tot 10-09-2012) en de zonnepanelen brachten 3573kWh op. Hoeveel zou onze forfaitaire vergoeding dan bedragen? Met beleefde groet

synaeve

synaeve schreef

Beste,

Mijn beide omvormers zijn veel zwaarder dan mijn eigenlijk vermogen die mijn zonnepannelen opbrengen.

Kan ik weigeren te betalen of kan ik ergens in beroep gaan tegen deze oneerlijke belasting?

Bedankt, Jean Pierre

Wase Wind

Wase Wind schreef

Alle klanten van Wase Wind kregen een brief waarin heel duidelijk vermeld staat wat de nethebeerder aanrekent aan Wase Wind en wat wij dus bijgevolg doorrekenen aan onze klanten. Helaas kan Wase Wind niet onmiddellijk ingrijpen indien het vermogen van de omvormer niet in lijn ligt met het vermogen van de zonnepanelen.

Wat we wel doen is verder in overleg treden met Eandis om deze en alle andere problemen aan te kaarten.

schreef

Beste

ik zou graag zonnepanelen plaatsen maar weet niet goed wat er mij zal aangerekend

worden als netvergoeding (omvormer MERK SMA - TYPE SB 5000 TL°

huidig verbruik ; dag = 2401 kwh , nacht = 2906 kwh

Kan je mij ook de andere kosten meedelen , als die daar zijn ?

graag uw antwoord hieromtrent

Wase Wind

Wase Wind schreef

Beste Erik,

De tarieven voor de injectie van kleine zonnepanelen zijn vandaag bekend gemaakt. Het is afhankelijk van de capaciteit van de omvormer en het netgebied. Dit tarief gaat in vanaf de zomer 2015. Al onze klanten worden daarvan op de hoogte gebracht.

Wase Wind

Reageer