Nieuws

Certificaten

  partner

Meer over windenergie

Wind: zuivere kracht

Windenergie is een bijzondere vorm om elektriciteit te maken. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de kracht van de wind. Daardoor heeft windenergie veel voordelen tegenover andere manieren om elektriciteit te maken.

  • Windenergie is, naast zon, één van de enige energiebronnen die Vlaanderen zelf bezit en niet moet importeren. Niemand kan de “windkraan” dicht draaien.
  • Windenergie geeft geen milieuhinder. Er komt geen (gevaarlijk) afval vrij, er is geen uitstoot van broeikasgassen, er komen geen gevaarlijke gassen vrij (NOx, SO2, …), er is geen gevaar voor zware metalen, er komt geen fijn stof vrij, het produceert geen afvalwater. Dit is een belangrijke voordelen ten opzichte van andere vormen van elektriciteitsopwekking. De elektriciteitssector in Vlaanderen stoot momenteel jaarlijks meer dan 2.000 kg zeer giftige metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink) in de lucht.
  • De tewerkstelling in de windenergie stijgt nog steeds. Naar schatting zijn nu reeds meer dan 6.000 mensen rechtstreeks tewerkgesteld in de windenergie in België. Voornamelijk in de productie van onderdelen van windturbines.

De enige nadelen van windenergie zijn het optreden van slagschaduw, enige geluidshinder en de mogelijke aanvaring met vogels. Samengevat kunnen we zeggen dat windenergie geen verdoken problemen geeft. Alle invloed van een windturbine op de omgeving is onmiddellijk waarneembaar en tijdelijk.

Wind is een onuitputtelijke bron van zuivere energie en zal ons helpen om ook in de toekomst nog zuivere energie te voorzien. Nu investeren in windenergie is een manier om de wereld leefbaar te houden.