Nieuws

Certificaten

  • partner
  • partner

 

Tarieven

We biedt u een uniek product aan tegen een uniek tarief en daar zijn we trots op. Een duidelijk all-in tarief dat geen verrassingen heeft. Geen optelsom van complexe tariefformules, heffingen en bijdragen, maar één prijs voor een periode van een jaar.

De grote voordelen van dit systeem zijn:

  •     een vaste prijs per kWh, zodat u nu al exact weet wat u binnen enkele maanden zal betalen voor een bepaald verbruik
  •     geen zorgen over wijzigingen in heffingen en taksen, Wase Wind stuurt dus geen extra factuur voor de bijkomende kosten zoals andere leveranciers dat wel doen
  •     een heel overzichtelijke én controleerbare factuur

Gratis inbegrepen:

  •     we zijn heel gemakkelijk bereikbaar
  •     goede service aan onze klanten, want dat zijn onze aandeelhouders

Omdat onze tarieven, reeds ten dele reeds rekening houden met aangekondigde stijgingen in de heffingen is het moeilijk om deze prijs te vergelijken met uw laatste afrekeningsfactuur of met het tarief van een andere leverancier. Anderen rekenen deze stijgingen door zonder er op voorhand melding van te maken!

Hoe kan u dan wel juist vergelijken? Heel eenvoudig, door ons een copy te bezorgen van uw laatste afrekeningsfactuur en wij berekenen voor u wat u had betaald bij Wase Wind.

Uw tarief kan verschillend zijn van dat van iemand anders, omdat het afhangt van het distributienet. Dat kan u niet zelf kiezen. De overheid heeft de distributienetgebieden ingedeeld. Het tarief is geldig voor alle contracten die zijn afgesloten in een bepaalde periode. Tien weken voor het einde van die periode bezorgen wij u de nieuwe tarieven voor het volgende jaar.

All-in tarief omvat:

  •     een vaste vergoeding per jaar (abonnement)
  •     prijs per kWh

Daar komt niets meer bij. Alle kosten (ook meterhuur, energiebijdrage, ..), taksen, bijdragen voor de netbeheerder zijn inbegrepen. De enige uitzonderingen hierop zijn de bijdrage energiefonds en het prosumenten-tarief op zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Dit prosumenten-tarief is afhankelijk van uw netbeheerder en wordt berekend op basis van het vermogen van de omvormer.

Tarieven voor de levering van elektriciteit tot 31/12/2017 voor contracten afgesloten tussen 01/10/2017 en 31/12/2017
Bedrijf (excl. BTW)
Intergem Imea Imewo
Abonnement (€/jaar) 50.00
Enkelvoudig Dag (c€/kWh) 19.94000 20.04000 21.56000
Tweevoudig Dag (c€/kWh) 20.56000 20.67000 22.19000
Tweevoudig Nacht (c€/kWh) 15.76000 16.67000 16.88000
Uitsluitend Nacht (c€/kWh) 10.37000 10.68000 10.85000

 

Bijdrage energiefonds

Deze bijdrage zal op onze facturen onder de term bijdrage energiefonds vermeld worden.

Dit is een heffing die, volgens de voorschriften van de overheid, berekend wordt op basis van uw jaarlijks verbruik. De heffing ging in op 01 maart 2016 en werd geïndexeerd op 01 januari 2017.

Via deze link kan u het bedrag van deze heffing voor 2017, afhankelijk van uw jaarlijks verbruik, nakijken (tabel helemaal onderaan de pagina). Veelgestelde vragen hierover kan u hier raadplegen.
Het Grondwettelijk Hof heeft echter het decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde, in juni 2017 vernietigd. Er wordt voorzien in een wijziging van de heffing vanaf 1 januari 2018. De Vlaamse Regering heeft alvast een ontwerpdecreet voorbereid. Lees hier hoe het er uit ziet.

Prosumententarief

Voor bedrijven (en gezinnen) met zonnepanelen en een terugdraaiende teller wordt sinds 01/07/2015 bijkomend ook het prosumenten-tarief aangerekend. Het prosumenten-tarief is gebaseerd op het vermogen van de omvormer die hoort bij uw zonnepanelen. Op basis van dit vermogen berekent EANDIS (de netbeheerder) de kost. Wase Wind is verplicht u dit tarief aan te rekenen en het door te storten aan de netbeheerder. Meer informatie over het prosumenten-tarief vindt u op de website van EANDIS.

Prosumenten-tarief voor 2017
Bedrijf (excl. BTW)
Intergem Imea Imewo
Prosumenten-tarief (€/kWp/jaar) 77.157025 80.983471 86.677686

 

Wat als uw contract bij uw oude leverancier pas afloopt na de vermelde periode?

Dat is geen enkel probleem. Wase Wind zorgt er voor dat u op de gepaste moment pas Wase Windstroom ontvangt.

Uw type onderneming

Als uw bedrijfsverbruik aansluit bij uw particuliere aansluiting, dan kan u voor het particuliere contract kiezen. Het voordeel is dat u dan kan genieten van de gratis elektriciteit voor het gezin en per gezinslid.

Ondernemingen met een meter die anders is dan een jaargelezen meter vallen onder aparte voorwaarden. Contacteer ons voor meer informatie.

Productie zonne-energie

Heeft u zonnepanelen met een rechtstreekse injectie op het elektriciteitsnet (dus niet via een terugdraaiende teller zoals bij particulieren)? Contacteer ons dan. We kunnen u hierover meer informatie bezorgen.

Het is niet alleen omdat Wase Wind hernieuwbare energie levert, dat we bij Wase Wind klant zijn geworden. Wase Wind bood ook elektriciteit tegen een concurrentiële prijs. En dat is als ondernemer minstens even belangrijk. - Joris Thijs, Confiserie Thijs, Sint-Niklaas


Overtuigd? Vraag nu meteen uw contract aan.

Vraag uw contract aan