Tarieven

Bijzondere voorwaarden

Wase Windstroom is voordelig voor het milieu en wordt geleverd aan een voordelig tarief. Hieronder per netbeheerder een overzicht van de tarieven.

De elektriciteitsprijs en bijdrage certificaten leggen we vast voor een volledig kalenderjaar. De nettarieven en heffingen worden gefactureerd zoals aangerekend door de netbeheerder en zijn bij alle leveranciers gelijk.

In het overzicht staan volgende tariefonderdelen:

Elektriciteit: de prijs voor de elektriciteit zelf, vast voor een kalenderjaar, exclusief BTW.

Bijdrage certificaten: de bijdrage voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten volgens de inleverpercentages door de Vlaamse regering overeengekomen (21,5% voor GSC en 11,5% voor WKC) maar nog niet in decreet omgezet. De bijdrage is vast voor een kalenderjaar, exclusief BTW.

Transport- en distributienettarieven: zoals door de VREG goedgekeurd en op dit moment gefactureerd door de netbeheerder, exclusief BTW.

Heffingen : omvatten werkingskosten CREG, Denuclearisatie, Kyotoprotocol, Openbare Dienstverplichting, Beschermde klanten en Premie verwarming. Vermeld zoals door de VREG goedgekeurd en momenteel van toepassing. Deze heffingen zijn vrijgesteld van BTW.

Totaal: de totaalprijs per kWh in eurocent exclusief BTW, als som van de bovenstaande tariefelementen. Het op de factuur aangerekend tarief zal met de door de regulator vastgestelde nettarieven en heffingen zijn.

Abonnement :  45,45 € /jaar, ieclusief BTW. Vast voor een kalenderjaar.

Meterhuur: zoals door de netbeheerder aangerekend, momenteel 3,86€ /jaar, excmusief BTW

ACTUELE TARIEVEN ELEKTRICITEIT EN CERTIFICATEN:

Tarieven voor 2020
  Bedrijf (excl. BTW)
  Enkelvoudig Dag (c€/kWh) Tweevoudig Dag (c€/kWh) Tweevoudig Nacht (c€/kWh) Uitsluitend Nacht (c€/kWh)
Elektriciteit (vast in 2020) 5.1240 5.9504 4.6281 4.6281
Certificaten (vast in 2020) 2.3019 2.3019 2.3019 2.3019
Abonnement* 45.45€/jaar

*Vanaf 2020 vermelden we de meterhuur die bepaald wordt door Fluvius en ons abonnementsgeld apart

BEREKEN UW TARIEF, geldig voor kalenderjaar 2020:

 

Bijdrage energiefonds
De bijdrage Vlaamse Energiefonds zal worden aangerekend per afnamepunt zoals vastgesteld door de Vlaamse overheid. Via deze link kan u het bedrag van deze heffing vinden.
 

Prosumententarief

Voor gezinnen (en bedrijven) met zonnepanelen en een terugdraaiende teller wordt sinds 01/07/2015 bijkomend ook het prosumenten-tarief aangerekend. Het prosumenten-tarief is gebaseerd op het vermogen van de omvormer die hoort bij uw zonnepanelen. Op basis van dit vermogen berekent EANDIS (de netbeheerder) de kost. Wase Wind is verplicht u dit tarief aan te rekenen en het door te storten aan de netbeheerder. Meer informatie over het prosumenten-tarief vindt u op de website van VREG.

Prosumenten-tarief voor 2020
Bedrijf (excl. BTW)
Intergem Imea Imewo
Prosumenten-tarief (€/kWp/jaar) 59.743801 69.933884 71.528925

 

Wat als uw contract bij uw oude leverancier pas afloopt na de vermelde periode?

Dat is geen enkel probleem. Wase Wind zorgt er voor dat u op de gepaste moment pas Wase Windstroom ontvangt.

Uw type onderneming

Als uw bedrijfsverbruik aansluit bij uw particuliere aansluiting, dan kan u voor het particuliere contract kiezen. 

Ondernemingen met een meter die anders is dan een jaargelezen meter vallen onder aparte voorwaarden. Contacteer ons voor meer informatie.

Productie zonne-energie

Heeft u zonnepanelen met een rechtstreekse injectie op het elektriciteitsnet (dus niet via een terugdraaiende teller zoals bij particulieren)? Contacteer ons dan. We kunnen u hierover meer informatie bezorgen.

Het is niet alleen omdat Wase Wind hernieuwbare energie levert, dat we bij Wase Wind klant zijn geworden. Wase Wind bood ook elektriciteit tegen een concurrentiële prijs. En dat is als ondernemer minstens even belangrijk. - Joris Thijs, Confiserie Thijs, Sint-Niklaas


Overtuigd? Vraag nu meteen uw contract aan.

Vraag uw contract aan