Nieuws

Certificaten

  • partner
  • partner

 

Bereken uw prijs

 

Het eindbedrag is exclusief BTW en bevat alles! Ook de distributienettarieven, de meterhuur, alle heffingen en taksen. Voor die prijs ontvangt u dus een jaar lang groene elektriciteit, geleverd door onze windturbines.

Energieheffing energiefonds

Deze bijdrage zal op onze facturen onder de term bijdrage energiefonds vermeld worden.
Dit is een heffing die, volgens de voorschriften van de overheid, berekend wordt op basis van uw jaarlijks verbruik. De heffing ging in op 01 maart 2016 en werd geïndexeerd op 01 januari 2017.
Via deze link kan u het bedrag van deze heffing voor 2017, afhankelijk van uw jaarlijks verbruik, nakijken (tabel helemaal onderaan de pagina). Veelgestelde vragen hierover kan u hier raadplegen.
Het Grondwettelijk Hof heeft echter het decreet dat de Vlaamse energieheffing invoerde, in juni 2017 vernietigd. Er wordt voorzien in een wijziging van de heffing vanaf 1 januari 2018. De Vlaamse Regering heeft alvast een ontwerpdecreet voorbereid. Lees hier hoe het er uit ziet.
 

Prosumententarief

Voor bedrijven met zonnepanelen en een terugdraaiende teller wordt sinds 01/07/2015 bijkomend ook het prosumenten-tarief aangerekend. Het prosumenten-tarief is gebaseerd op het vermogen van de omvormer die hoort bij uw zonnepanelen. Op basis van dit vermogen berekent EANDIS (de netbeheerder) de kost. Wase Wind is verplicht u dit tarief aan te rekenen en het door te storten aan de netbeheerder. Meer informatie over het prosumenten-tarief vindt u op de website van EANDIS.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.