Nieuws

Certificaten

  partner

Mijn factuur

Wase Wind hanteert een systeem van facturatie dat zo eenvoudig mogelijk is voor u als klant. Daarom hanteren we een all-in tarief. Echter, door het veelvuldig wijzigen van allerlei omvangrijke heffingen en taksen kan uw factuur toch nog tamelijk omvangrijk worden. Recente veranderingen zijn bijvoorbeeld de 'Bijdrage Energiefonds' en het Prosumententarief (voor wie zonnepanelen heeft en een terugdraaiende teller).

Uw eigen facturen en de historiek van uw verbruik kan u raadplegen als u ingelogd bent op uw persoonlijke klantenpagina.

Wanneer mag ik een factuur verwachten?
Hoe en wanneer betaal ik de factuur?
Hoe geef ik wijzigingen in mijn facturatiegegevens door?
Domiciliëring
De tariefelementen op de factuur
De eerste voorschotfactuur
De tussentijdse voorschotfactuur
De afrekeningsfactuur
Mijn nieuw tarief voor de volgende periode
Voor- en nadelen afzonderlijke registratie productie en verbruik bij PV-systemen kleiner dan 10 kWpiek
De factuur van bedrijven met een tele-gelezen meter

 

Wanneer mag ik een factuur verwachten?

U kan kiezen voor een maandelijkse of driemaandelijkse factuur. We raden u aan om te kiezen voor een maandelijkse factuur bij een gemiddeld verbruik. Als uw verbruik laag is, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen heeft, dan kan het zinvol zijn om te kiezen voor een driemaandelijkse factuur.

Elke 20ste dag van maand (of de dagen ervoor of erna) worden de facturen verstuurd aan onze klanten.
 

Hoe en wanneer betaal ik de factuur?

De datum waarop de factuur ten laatste moet betaald worden, staat altijd duidelijk vermeld op de factuur. Ook de manier waarop de factuur moet betaald worden is duidelijk vermeld onderaan de factuur.

Voorbeeld:

Gelieve dit bedrag uiterlijk op 08/08/2015 te storten op het rekeningnummer 737-0161643-84 van Wase Wind met vermelding van …. (code)

 

Hoe geef ik wijzigingen in mijn facturatiegegevens door?

 
Uw gegevens die we hanteren om een factuur te maken kunnen wijzigen. U kan ons op de hoogte brengen van wijzigingen zoals:
  • alle informatie en/of de facturen via mail ontvangen
  • u wenst een domiciliëring (zie hieronder)
  • een wijziging in uw verbruik, bijvoorbeeld door een nieuw toestel of een elektrische auto of doordat u zonnepanelen installeert

U kan deze gegevens wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina op deze website. Of u kan ons natuurlijk ook per mail of telefonisch contacteren.

 

Domiciliëring

U kan een domiciliëring kiezen zodat u zich geen zorgen moet maken over de tijdige betaling van de factuur. Dit kan eenvoudig door ons het pdf-formulier ingevuld te bezorgen. U behoudt de volledige controle, want op de factuur staat duidelijk vermeld vanaf wanneer het bedrag zal worden overgemaakt.

download pdf
 

Voorbeeld :


Dit bedrag wordt ons overgemaakt via uw domiciliëringsopdracht. De domiciliëring wordt ten vroegste uitgevoerd op 08/08/2015.

 

Tariefelementen op de factuur

Wase Wind hanteert voor particulieren en gewone zakelijke aansluitingen een all-in tarief dat alles omvat. De energiekost zelf, alle bijdragen, heffingen en taksen en (voor particulieren) ook de BTW. Het enige wat niet in het tarief zit zijn de heffingen die berekend worden op basis van een andere aanslagvoet. Daarnaast betaald u een jaarlijks abonnement.
 

kWh-tarief

Het kWh-tarief  omvat alle prijselementen die gebaseerd zijn op het verbruik. Dus ook alle heffingen, taksen, nettarieven, ... en uiteraard ook de stroomprijs op zich en de kost van de certificaten. Dit is gemakkelijk voor u als klant om na te kijken of uw factuur overeenkomt met het aangeboden tarief.
 

Het abonnement

Het abonnement omvat een aantal elementen die dus niet meer afzonderlijk worden aangerekend. Zo is de meterhuur inbegrepen in het abonnement. Merk ook op dat Wase Wind geen extra bijdragen vraagt als u geen domiciliëring neemt. U heeft daarin de vrije keuze.

Het prosumententarief

Het Prosumententarief is een bijdrage die door de netbeheerder gevraagd wordt voor aansluitingen met een terugdraaiende teller en een zonnepanneel. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen. Het is de netbeheerder die ons deze gegevens aanlevert. Merk op dat het vermogen van uw omvormer kan verschillen van het vermogen van uw zonnepanelen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de VREG.
 

De Bijdrage Energiefonds

Het andere bijkomende element is de 'Bijdrage Energiefonds'. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het jaarverbruik. Het is een getrapt systeem waarbij de heffing verhoogt naar gelang de trap waar het verbruik in valt. Deze bijdrage moet door de leveranciers geïnd worden vanaf 1 maart 2016 en doorgestort worden naar de Vlaamse Belastingsdienst. Meer informatie over de Bijdrage Energiefonds vindt u op de website van de Vlaamse belastingsdienst via deze link.
 

De eerste voorschotfactuur

Als klant met een laagspanningsaansluiting ontvangt u een eerste voorschotfactuur op het einde van de maand waarin u voor het eerst Wase Windstroom heeft. Op de voorschotfactuur wordt overzichtelijk berekend hoeveel u per jaar zal betalen op basis van de geschatte verbruiken die u ons heeft gegeven.
 

Bij sommige banken kan het een tijd duren voor de automatische domiciliëring in orde is. We raden u aan om op de eerste voorschotfactuur te controleren of de betaling reeds via de domiciliëring zal verlopen. Als de automatische domiciliëring nog niet klaar is, dan wordt u gevraagd om het bedrag zelf over te schrijven.

Hiernaast een voorbeeld van een eerste voorschotfactuur met de berekening van het voorschot.

download pdf

 

De tussentijdse voorschotfactuur

Elke maand of elke drie maand (afhankelijk van uw keuze) ontvangt u van ons een factuur. Het bedrag is hetzelfde als op de eerste voorschotfactuur. Behalve natuurlijk indien u ons heeft gemeld dat uw verbruik sterk is veranderd, of als u van ons een nieuw tarief heeft ontvangen.

Meldt ons elke wijziging die een gevolg heeft op uw elektriciteitsfactuur. Voorbeelden zijn: een gewijzigd verbruik, u heeft recht op specifiek sociaal tarief.

 

De afrekeningsfactuur

U ontvangt uw afrekeningsfactuur nadat Eandis uw meterstand heeft opgenomen.

Deze factuur bestaat uit 3 pagina’s.
 

De eerste pagina

De eerste pagina bevat een overzicht van het totaalbedrag. Dus: de som van de afrekening van het voorbije jaar + het voorschot voor het komende jaar.
 

De tweede pagina

De tweede pagina is de afrekening voor het voorbije jaar. Op deze pagina vindt u de meterstanden en verbruiken terug waarop de afrekening is gebaseerd. Op basis van de verbruiken wordt de factuur van het voorbije jaar gemaakt. U krijgt er ook een overzicht van de reeds betaalde voorschotten. Telkens het bedrag en tussen haakjes de datum van de factuur.

Het verschil tussen de totaalkost en de voorschotten die u reeds betaalde, is de uiteindelijke afrekening. Als dit getal positief is dan betekent dit dat u nog moet bijbetalen. Als dit bedrag negatief is, dan krijgt u dat bedrag terug.
 

De derde pagina

Tenslotte bevat de berekening van het nieuwe voorschotbedrag. Dit voorschot wordt berekend op basis van het tarief en het verwachte verbruik. Op deze pagina vindt u eveneens een overzicht van de historische verbruiken en andere informatie.

download pdf

 

Mijn tarief voor de volgende periode

Ten minste 2 maand voordat uw tarief ten einde loopt, ontvangt u van ons opnieuw een duidelijk all-in tarief voor de volgende periode van een jaar.

Elke leverancier is van de overheid verplicht om u jaarlijks het voordeligste tarief aan te bieden. Dat is voor Wase Wind geen enkel probleem. Dat doen we steeds!  Wacht niet op "bijzonder acties" voor nieuwe klanten. Wij hebben één langlopende actie: elke klant ontvangt Wase Windstroom tegen hetzelfde voordelig tarief.

Dit tarief is all-in en houdt reeds rekening met alle gekende kostenelementen van nu en de komende periode. Daardoor is het niet gemakkelijk om dit tarief te vergelijken met tarieven die enkel rekening houden met de huidige kostenelementen. Wenst u dat toch te doen, dan kan dat op de website van de VREG.

 

Voor- en nadelen afzonderlijke registratie productie en verbruik bij PV-systemen kleiner dan 10 kWpiek

Vanaf juli 2015 veranderde er één en ander in de nettarieven. Voor een aansluiting met een zonnepaneel kleiner dan 10 kWpiek én een terugdraaiende teller is een prosumenten-tarief ingevoerd. Dit is een tarief dat de netbeheerder via uw stroomfactuur vraagt als bijdrage voor het gebruik van het net.

Als u veel stroom verbruikt op hetzelfde moment als de zonnepanelen de stroom leveren, dan kan een bi-directionele meter voor u mogelijks interessanter zijn. Maar dat is slechts in uitzonderlijke gevallen voordeliger. Meestal bent u voordeliger af met uw terugdraaiende teller. In de bijlage hiernaast vindt u meer informatie.

download pdf

 

 

De factuur van bedrijven met een tele-gelezen meter

U ontvangt aan het begin van elke maand een factuur die samengesteld is twee delen:

  1. een voorschot voor de lopende maand (M)
  2. een afrekening van maand M-2.

Bijvoorbeeld: begin van de maand mei ontvangt u een factuur met een voorschot voor de maand mei zelf en een afrekening voor de maand maart.