Nieuws

Certificaten

  partner

Mijn aandeel

U bezit een of meerdere aandelen van Wase Wind. Dat maakt u mede-eigenaar van de coöperatieve Wase Wind. En dat geeft u een aantal voordelen.
 

Algemene Vergadering

Elke tweede donderdag van september vergaderen de aandeelhouders van Wase Wind over de toekomst van de coöperatie. Alle aandeelhouders zijn welkom. Iedereen heeft 1 stem, ongeacht het aantal aandelen die u bezit.

U wordt persoonlijk uitgenodigd voor de Algemene Vergadering. Meer informatie vind u hier.
 

Dividend

Een aandeel in een bedrijf betekent dat de aandeelhouder kan delen in de winst. Dus als Wase Wind winst maakt, wordt die uitgekeerd aan de aandeelhouders als dividend. De voorbije jaren bedroeg het dividend 5 tot 5,5 procent. Uiteraard weet u dat rendementen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Voor een erkende coöperatie geldt een wettelijk maximumdividend van 6 procent. De precieze hoogte van het dividend wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de balans. Het dividend wordt binnen de maand na de algemene vergadering uitgekeerd, dus eind oktober. Onze aandeelhouders worden hierover door ons geïnformeerd.

Omdat Wase Wind een coöperatie is, zijn de dividenden (deels) vrijgesteld van roerende voorheffing. De roerende voorheffing bedraagt momenteel 21%. Maar het dividend van Wase Wind is dus tot 180 € vrij gesteld is van roerende voorheffing.
 

De nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar stuurt Wase Wind aan al zijn coöperanten een nieuwsbrief. Daarin leest u alle recente informatie over de windturbines die wij steunen. De meeste activiteiten die Wase Wind organiseert worden eveneens via de nieuwsbrief aangekondigd.

De nieuwsbrief wil ook een venster zijn op het ruimer thema “energie”. Er is bijvoorbeeld een vaste rubriek over energie sparen of nieuwe energietechnieken. U kan alle nieuwsbrieven nalezen op onze website.

Liefst sturen we deze nieuwsbrief digitaal, dat is goed voor het milieu en de kosten. Wil u hem eveneens digitaal ontvangen? Meldt het ons.
 

Kan ik een aandeel van Wase Wind verkopen?

Het is mogelijk om uit de coöperatie te stappen en één of meerdere aandelen terug aan de coöperatie te verkopen. In onze statuten (artikel 7-9) is bepaald hoe dat gebeurt. Omdat het 5° boekjaar van Wase Wind al lang achter ons ligt is de procedure als volgt:

  • U meldt ons dat u het aandeel terug wil verkopen aan Wase Wind.
  • In de eerste helft van het volgende boekjaar en ten vroegste 6 maand na de melding wordt het bedrag aan u overgemaakt en heeft u dus het aandeel niet meer in uw bezit. Het boekjaar van Wase Wind eindigt op 31 maart.
  • Voorbeeld: u meldt ons in december 2013 dat u uw aandeel wil teruggeven aan de coöperatie. Het boekjaar eindigt op 31 maart 2014. Dus, vanaf 1 april start het nieuwe boekjaar. Maar omdat er tussen de melding en de terugstorting 6 maand moet verlopen zal de terugstorting gebeuren in juni 2014.

Dit systeem beschermt u als aandeelhouder tegen te plotse schommelingen in de coöperatieve vennootschap.

Zolang u het aandeel in uw bezit heeft, heeft u uiteraard recht op een dividend.

Het is niet mogelijk om een aandeel te verkopen aan iemand anders. Toch zijn hierop enkele uitzonderingen. Een aandeel kan overdragen worden naar gezinsleden. Meldt het ons en uw vraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur. In geval van een overlijden van een coöperant wordt het aandeel toegekend aan de wettige erfgenaam indien dit aan ons wordt gemeld.