Nieuws

Certificaten

  partner

EMAS

EMAS staat voor ‘Environmental Management and Audit Scheme’. Dit is de titel van een verordening van de Europese Unie die de lidstaten verplicht om een systeem in te voeren waarbij bedrijven of organisaties het recht kunnen krijgen om een Europees ‘milieulogo’ te voeren.

Doelstelling EMAS

De doelstelling is om alle soorten organisaties en bedrijven te stimuleren tot continue verbetering van de milieuprestaties.

Een organisatie of bedrijf kan worden geregistreerd als EMAS-deelnemer wanneer:

  • Een milieumanagementsysteem is ingevoerd
  • Een milieuverklaring is opgesteld
  • Een erkende verificatie-instelling het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd

De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen van het milieumanagementsysteem. De eisen voor de milieuverklaring zijn vastgelegd in de verordening.

Na goedkeuring kan een registratie aangevraagd worden bij de ‘competent body’ in de betreffende lidstaat. In Vlaanderen is dit bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Elke organisatie kan deelnemen, zowel profit als non-profit, dienstverlenend of industrieel en groot of klein. Deelname aan de EMAS-verordening is vrijwillig. Toch hebben tot 24/05/2018 slechts 82 Belgische organisaties deze registratie bekomen waaronder slechts 9 Vlaamse bedrijven.

Ons engagement

Reeds van bij hun oprichting streven Wase Wind, Fortech en Fortech Studie naar optimale milieuprestaties.

We zijn er dan ook trots op dat onze manier van werken sinds 11/09/2009 is geëvalueerd en goedgekeurd volgende de internationale en Europese milieumanagementnormen ISO 14001 en EMAS (Environmental Management en Audit Scheme). De uitreiking van het EMAS certificaat gebeurde op 18/09/2009 in het bijzijn van Vlaams minister-president Kris Peeters.

In ons milieubeleid vatten we samen wat onze doelen en concrete engagementen zijn.

download pdf
 

In onze milieuverklaring geven we jaarlijks een gedetailleerde update en beschrijving van onze activiteiten, ons milieubeheersysteem, onze engagementen en eventuele maatregelen en een geactualiseerd verloop van onze milieuprestatie indicatoren.

download pdf