Mijn factuur

Mijn Wase Wind

Wase Wind hanteert een systeem van facturatie dat zo eenvoudig mogelijk is voor u als klant. Hieronder vindt u wat meer informatie over de facturatie. De afrekeningsfactuur volgt niet altijd op de meteropname door Eandis.

Uw eigen facturen kan u raadplegen als u ingelogd bent op uw persoonlijke klantenpagina.

Wanneer mag ik een factuur verwachten?
Hoe en wanneer betaal ik de factuur?
Hoe geef ik wijzigingen in mijn facturatiegegevens door?
Domiciliëring
De eerste voorschotfactuur
De tussentijdse voorschotfactuur
De afrekeningsfactuur
De afrekeningsfactuur voor gezinnen en bedrijven met een terugdraaiende teller
Voor- en nadelen afzonderlijke registratie productie en verbruik bij PV-systemen kleiner dan 10 kWpiek
De factuur van bedrijven met een tele-gelezen meter

 

Wanneer mag ik een factuur verwachten?

U kan kiezen voor een maandelijkse of driemaandelijkse factuur. We raden u aan om te kiezen voor een maandelijkse factuur bij een gemiddeld verbruik. Als uw verbruik laag is, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen heeft, dan is het zinvol om te kiezen voor een driemaandelijkse factuur.

Elke 20ste dag van maand (of de dagen ervoor of erna) worden de facturen verstuurd aan onze klanten.
 

Hoe en wanneer betaal ik de factuur?

De datum waarop de factuur ten laatste moet betaald worden, staat altijd duidelijk vermeld op de factuur. Ook de manier waarop de factuur moet betaald worden is duidelijk vermeld onderaan de factuur.

Voorbeeld:

Gelieve dit bedrag uiterlijk op 08/08/2008 te storten op het rekeningnummer 737-0161643-84 van Wase Wind met vermelding van …. (code)

 

Hoe geef ik wijzigingen in mijn facturatiegegevens door?

 
Uw gegevens die we hanteren om een factuur te maken kunnen wijzigen. U kan ons op de hoogte brengen van wijzigingen zoals:
  • alle informatie en/of de facturen via mail ontvangen
  • u wenst een domiciliëring (zie hieronder)
  • een wijziging in uw verbruik, bijvoorbeeld door een nieuw toestel of een elektrische auto of doordat u zonnepanelen installeert
  • het aantal gezinsleden wijzigt

U kan deze gegevens wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina op deze website. Of u kan ons natuurlijk ook per mail of telefonisch contacteren.

Het aantal gezinsleden op 1 januari van elk jaar, ontvangen we van de overheid. Op deze basis wordt u een aantal kWh gratis toegekend. Helaas sluipen er soms foutjes in deze gegevens. U kan ons altijd het juiste aantal gedomiciliëerde personen laten weten door middel van het formulier dat u hiernaast vindt.

download pdf
 

Domiciliëring

U kan een domiciliëring kiezen zodat u zich geen zorgen moet maken over de tijdige betaling van de factuur. Dit kan eenvoudig door ons het pdf-formulier ingevuld te bezorgen. U behoudt de volledige controle, want op de factuur staat duidelijk vermeld vanaf wanneer het bedrag zal worden overgemaakt.

download pdf
 

Voorbeeld :


Dit bedrag wordt ons overgemaakt via uw domiciliëringsopdracht. De domiciliëring wordt ten vroegste uitgevoerd op 08/08/2008.

 

De eerste voorschotfactuur

U ontvangt een eerste voorschotfactuur op het einde van de maand waarin u voor het eerst Wase Windstroom heeft. Op de voorschotfactuur wordt overzichtelijk berekend hoeveel u per jaar zal betalen op basis van de geschatte verbruiken die u ons heeft gegeven.
 

Bij sommige banken kan het een tijd duren voor de automatische domiciliëring in orde is. We raden u aan om op de eerste voorschotfactuur te controleren of de betaling reeds via de domiciliëring zal verlopen. Als de automatische domiciliëring nog niet klaar is, dan wordt u gevraagd om het bedrag zelf over te schrijven.

download pdf

 

De tussentijdse voorschotfactuur

Elke maand of elke drie maand (afhankelijk van uw keuze) ontvangt u van ons een factuur. Het bedrag is hetzelfde als op de eerste voorschotfactuur. Behalve natuurlijk indien u ons heeft gemeld dat uw verbruik sterk is veranderd.

Meldt ons elke wijziging die een gevolg heeft op uw elektriciteitsfactuur. Voorbeelden zijn: een gewijzigd verbruik, een ander aantal gezinsleden, u heeft recht op specifiek sociaal tarief.

 

De afrekeningsfactuur

De meeste klanten krijgen een afrekeningsfactuur op het einde van de tariefperiode. Bijvoorbeeld, u heeft tariefperiode A. Uw tarief is geldig van 1 januari tot en met 31 december. In de maand die daarop volgt zal u een afrekeningsfactuur ontvangen.

Deze factuur bestaat uit 3 pagina’s.
 

De eerste pagina

De eerste pagina bevat een overzicht van het totaalbedrag. Dus: de som van de afrekening van het voorbije jaar + het voorschot voor het komende jaar.
 

De tweede pagina

De tweede pagina is de afrekening voor het voorbije jaar. Op deze pagina vindt u de meterstanden en verbruiken terug waarop de afrekening is gebaseerd. Op basis van de verbruiken wordt de factuur van het voorbije jaar gemaakt. U krijgt er ook een overzicht van de reeds betaalde voorschotten. Telkens het bedrag en tussen haakjes de datum van de factuur.

Het verschil tussen de totaalkost en de voorschotten die u reeds betaalde, is de uiteindelijke afrekening. Als dit getal positief is dan betekent dit dat u nog moet bijbetalen. Als dit bedrag negatief is, dan krijgt u dat bedrag terug.
 

De derde pagina

Tenslotte bevat de berekening van het nieuwe voorschotbedrag. Dit voorschot wordt berekend op basis van het tarief en het verwachte verbruik. Op deze pagina vindt u eveneens een overzicht van de historische verbruiken en andere informatie.

download pdf

 

De afrekeningsfactuur voor gezinnen en bedrijven met een terugdraaiende teller

Gezinnen en bedrijven met zonnepanelen op een gewone teller kunnen een andere afrekeningsfactuur ontvangen. Als u in dat geval bent, dan weet u dat de teller kan terugdraaien. Daardoor moeten we bij bepaalde klanten de afrekening door Wase Wind laten gelijklopen met de opnamemomenten door Eandis.

Als u een dergelijke factuur krijgt, dan staat dat ook duidelijk uitgelegd op die factuur.

 

Voor- en nadelen afzonderlijke registratie productie en verbruik bij PV-systemen kleiner dan 10 kWpiek

Sinds 1/01/2013 betaalt u een forfaitaire netvergoeding op basis van het vermogen van de omvormer van uw PV-installatie (< 10 kWpiek). Toch is het (bijna altijd) financieel interessanter om de terugdraaiende teller te behouden dan over te stappen naar een teller die de injectie en de afname afzonderlijk registreert. In het document hiernaast vindt u meer informatie en een concreet rekenvoorbeeld.

download pdf

 

De factuur van bedrijven met een tele-gelezen meter

U ontvangt maandelijks een factuur die samengesteld is twee delen:

  1. de afrekening van de vorige maand
  2. een voorschot voor de lopende maand